АНХААРУУЛГА : 7 сарын 9-с 7 сарын 15 хүртэл захиалсан бараа 7 сарын 16-с хүргэгдэнэ.

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Та захиалсан барааны төлбөрөө 100% урьдчилан шилжүүлснээр захиалга баталгаажна. Төлбөр дутуу хийгдсэн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Захиалсан бараанд буцаалт хийхгүй болохыг анхаарна уу.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл